גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Lift' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'CityID' => 44,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'CityID' => 193,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'ID' => 1272,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 677, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.953724', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 580, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'SeatsAmount' => 567, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Image2Height' => 677, 'CityID' => 32 }, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.1933261', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 63, 'Image2Height' => 403, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.1037715', 'SeatsAmount' => 192, 'ID' => 168, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'CityID' => 63, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.103921', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 2027 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 399, 'Latitude' => '31.792616', 'Shelter' => 0, 'ID' => 136, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 530, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 530, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 775, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.636347', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Image2Height' => 775, 'CityID' => 10, 'ID' => 876, 'SeatsAmount' => 931, 'Latitude' => '31.79299', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 10, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 133, 'Latitude' => '31.791868', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.637185', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' } }, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 1, 'Latitude' => '31.77819', 'SeatsAmount' => 399, 'ID' => 438, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'CityID' => 10, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'ImageHeight' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 10, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 2005, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005 } ], 'ID' => 10 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ID' => 1886, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.571887', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'ID' => 1886, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'CityID' => 33, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Image2Height' => 839, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 92, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'SeatsAmount' => 847, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 839, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'CityID' => 33, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'ID' => 1665, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 33, 'Longitude' => '34.564957', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 520, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 85, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.238539', 'SeatsAmount' => 408, 'CityID' => 34, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Image2Height' => 520 }, 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1668, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 34, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1747, 'CityID' => 34, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי באר שבע', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 395, 'CityID' => 34, 'Image2Height' => 395, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.251339', 'SeatsAmount' => 394, 'ID' => 83, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.796521', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ID' => 83, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1124, 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '31.237386', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1124, 'CityID' => 34, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.237386, 34.788594', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.788594', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה', 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Info' => 'מתחנה מרכזית באר שבע ניתן לקחת את הקווים הבאים: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'С центральной автобусной станции Беэр-Шевы автобусы: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Фриндж Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Анилевич 15, угол Мордей а-Гетаот, старый город' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'CityID' => 64, 'SeatsAmount' => 537, 'Latitude' => '31.748436', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1880, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'ImageHeight' => 622, 'RowsAmount' => 18, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 622, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'CityID' => 11, 'Latitude' => '32.0206112', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'ID' => 53, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 13 } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'ID' => 1540, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 155, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.079168', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'ID' => 1540, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.848466' }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 155 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' }, 'CityID' => 12, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1659, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef } } ], 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1669, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז הבמה גני תקווה', 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 24 } ] }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26' }, 'ImageHeight' => 850, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.895859', 'CityID' => 78, 'Image2Height' => 850, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.157589', 'ID' => 263 }, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хешван 2', 'Name' => 'Частный дом' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חשוון 2', 'Name' => 'בית פרטי' }, 'CityID' => 78, 'GoogleMapAddress' => '32.159613, 34.885853', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2093, 'Latitude' => '32.159613', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.885853' }, 'ID' => 2093, 'Name' => 'בית פרטי', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2044, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'SeatsAmount' => 500, 'CityID' => 78, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' } }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1670, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'CityID' => 5, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 845, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'CityID' => 5, 'SeatsAmount' => 280, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'ID' => 563, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'ImageHeight' => 845, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'SeatsAmount' => 700, 'ID' => 1484, 'CityID' => 5, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003' }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1872, 'SeatsAmount' => 200, 'Latitude' => '32.174431', 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ], 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'CityID' => 42, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 42 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1600, 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 900, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.439522', 'ID' => 1600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.439522, 34.914665', 'CityID' => 43, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.914665', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמבם 26', 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам 26', 'Name' => 'Спортивный зал средней школы Ваки Хадера' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 43, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Image2Height' => 606, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 143, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.439355', 'SeatsAmount' => 360, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.914142', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' } }, 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה' }, { 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ID' => 1293, 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.002830, 34.797067', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 15, 'ID' => 1293, 'SeatsAmount' => 5662, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.00283', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.797067', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ирушалаим 216-218, парк Перес', 'Name' => 'Дворец Спорта Тото — Арена' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Address' => 'שד' ירושלים 216-218, פארק פרס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 34, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'ID' => 1727, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 15, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות מרכז שטיינברג חולון', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 702, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Image2Height' => 702, 'CityID' => 15, 'ID' => 59, 'Latitude' => '32.00688', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 570, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1728, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'CityID' => 15 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ] }, { 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.010532', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 215, 'Latitude' => '32.790971', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Image2Height' => 867, 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 867, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.' }, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.9925609', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 706, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 199, 'Latitude' => '32.8159518', 'Shelter' => 0, 'ID' => 651, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 706, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Image2Height' => 935, 'CityID' => 7, 'ID' => 163, 'SeatsAmount' => 505, 'Latitude' => '32.81913', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 935, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Shelter' => 0, 'ID' => 290, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ID' => 290, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1388, 'SeatsAmount' => 350, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.963499', 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ID' => 1388 }, { 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 99, 'SeatsAmount' => 2105, 'Latitude' => '32.791338', 'Shelter' => 2, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Image2Height' => 732, 'Gangways' => 6, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 40, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Image2Height' => 615, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 209, 'SeatsAmount' => 497, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.9728262', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 615, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' } }, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'ImageHeight' => 528, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 8, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Lift' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.985592', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Image2Height' => 528, 'CityID' => 7, 'ID' => 106, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'SeatsAmount' => 1222, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'ImageHeight' => 687, 'RowsAmount' => 17, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.803414', 'SeatsAmount' => 473, 'ID' => 102, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 687, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'CityID' => 7 }, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1724, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'ImageHeight' => 500, 'RowsAmount' => 9, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.80327', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 159, 'ID' => 237, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 500, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'CityID' => 7 }, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'ImageHeight' => 772, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 772, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1099, 'ID' => 162, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.074321', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1725, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 7 }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Image2Height' => 900, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'CityID' => 96, 'SeatsAmount' => 747, 'Latitude' => '32.796007', 'Shelter' => 0, 'ID' => 409, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'ImageHeight' => 900, 'RowsAmount' => 27, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'ImageHeight' => 496, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.73481', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 16, 'Image2Height' => 496, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'ID' => 658 } } ], 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'CityID' => 17, 'SeatsAmount' => 386, 'Latitude' => '32.030568', 'Shelter' => 0, 'ID' => 308, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.029093', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'ID' => 1165, 'CityID' => 17, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.899322', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון יקנעם', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.103548', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'ID' => 184, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'CityID' => 45 }, 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'ID' => 485, 'Name' => 'Generation Pub', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.21371', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'ID' => 485, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'Generation Pub', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Generation Pub', 'Address' => 'ул. Яффо, 19' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.22451', 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 435, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.771295', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 141, 'ID' => 818, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 435, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 818, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2092, 'Latitude' => '31.771295', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 320, 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'ID' => 2092, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 837, 'Latitude' => '31.753725', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 261, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'ID' => 1346, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.221921', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2014, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 260, 'Latitude' => '31.780065', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 96 }, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '' }, 'ID' => 1681, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ID' => 1681 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2090, 'Latitude' => '31.751054', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'ID' => 2090 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1679, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Геула, 12', 'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 605, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גאולה 12', 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא' }, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל', 'Image2Height' => 605, 'CityID' => 18, 'ID' => 170, 'SeatsAmount' => 182, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.175604', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.899607', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'ID' => 170, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 18, 'ID' => 1767, 'SeatsAmount' => 450, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.927775', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1648, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 18, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.929335', 'CityID' => 18, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1354, 'SeatsAmount' => 332, 'Latitude' => '32.17279', 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'ImageHeight' => 629, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 629, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'CityID' => 46, 'SeatsAmount' => 780, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'ID' => 128, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1686, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 126, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 155, 'SeatsAmount' => 661, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'CityID' => 47, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Image2Height' => 690, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '35.2365385', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 47 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1660, 'CityID' => 20, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.014734', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.902651', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'ID' => 1891, 'CityID' => 20, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150' } }, { 'ID' => 1657, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 20, 'ID' => 1657, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон' }, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 41, 'ID' => 618, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'SeatsAmount' => 941, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.51472', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ID' => 618 } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.965035', 'CityID' => 127, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Image2Height' => 630, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 644, 'Latitude' => '32.6466026', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 630, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644 } ], 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 248, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'ID' => 2059, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.913311' } } ], 'ID' => 248 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'Stairs' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.911249', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 305, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'SeatsAmount' => 390, 'CityID' => 86, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 86 }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'ID' => 251, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1' }, 'CityID' => 251, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2084, 'SeatsAmount' => 429, 'Latitude' => '32.310059', 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Bar Para Шавей-Цион', 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 250, 'Latitude' => '32.981472', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1455, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'CityID' => 206, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 1, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'SeatsAmount' => 200, 'ID' => 502, 'CityID' => 108, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל' }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'Latitude' => '31.772918', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1273, 'CityID' => 73, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'ID' => 713, 'CityID' => 49, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.100347', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 50, 'Image2Height' => 712, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 585, 'ID' => 91, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'ImageHeight' => 712, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נהריה', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ID' => 91 } ], 'ID' => 50 }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.313034', 'CityID' => 51, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Image2Height' => 442, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 333, 'SeatsAmount' => 650, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.69951' }, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 296, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'SeatsAmount' => 649, 'CityID' => 51, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' } }, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' } ], 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'ImageHeight' => 479, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 21, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Image2Height' => 479, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 177, 'SeatsAmount' => 752, 'Latitude' => '31.930777', 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.796215' }, 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 30 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'CityID' => 21, 'Latitude' => '31.92931', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'ID' => 1469, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 37, 'ID' => 1564, 'SeatsAmount' => 545, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 20 }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 22, 'ID' => 1345, 'SeatsAmount' => 373, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.869838', 'CityID' => 22, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1430, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'SeatsAmount' => 321, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'CityID' => 22, 'Latitude' => '32.278005', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'ID' => 119, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 22, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1687, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות העירוני נתניה', 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 24 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 372, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Address' => 'רח' נחום 35' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.8598411', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 118, 'Latitude' => '32.3009928', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 424, 'CityID' => 22, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Image2Height' => 372 } } ], 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639, 'Hall' => { 'CityID' => 53, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 639, 'SeatsAmount' => 610, 'Latitude' => '32.928829', 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' } } } ], 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו' }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Афула', 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 24, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 54, 'ID' => 457, 'Latitude' => '32.613534', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.288414', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 11 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 55, 'ID' => 2073, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'SeatsAmount' => 220, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.970051', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Latitude' => '32.472264', 'Shelter' => 0, 'ID' => 588, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'CityID' => 55, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1749, 'SeatsAmount' => 400, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1791, 'CityID' => 8, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה' }, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 855, 'Latitude' => '32.1893661', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Kasher' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'ImageHeight' => 714, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)' }, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.087587', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'ID' => 79, 'CityID' => 8, 'Image2Height' => 714, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287' }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'CityID' => 8, 'Latitude' => '32.096741', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'ID' => 2048, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.911003', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 23, 'Image2Height' => 449, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'ID' => 374, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 15, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'ImageHeight' => 449, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.867439', 'SeatsAmount' => 664, 'ID' => 175, 'CityID' => 66, 'Image2Height' => 542, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.801411', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 542, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ShowsQty' => 15 } ], 'ID' => 66 }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 333, 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 28, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ID' => 312, 'SeatsAmount' => 842, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.452967', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Image2Height' => 333, 'CityID' => 87 }, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 87 }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות יד למגינים יגור', 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 203, 'SeatsAmount' => 1016, 'Latitude' => '32.742992', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 72 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'ImageHeight' => 515, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'ID' => 550, 'CityID' => 118, 'Image2Height' => 515, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.223953', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 11 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739, 'Hall' => { 'CityID' => 142, 'Image2Height' => 645, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'SeatsAmount' => 791, 'ID' => 739, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.565242', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'ImageHeight' => 645 } } ] }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'CityID' => 69, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1092, 'Latitude' => '32.0563564', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1546, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 69, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 28, 'Latitude' => '32.054894', 'Shelter' => 2, 'ID' => 1546, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.862965' } } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 39, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 655, 'SeatsAmount' => 626, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.609598' }, 'ShowsQty' => 8 } ], 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 4, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 326, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'CityID' => 59, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Image2Height' => 326, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 9, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1925, 'Latitude' => '32.846411', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 2537, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.081256' }, 'ID' => 1925, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Hall' => { 'CityID' => 59, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Image2Height' => 403, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 849, 'Latitude' => '32.841732', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 403, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' } } }, { 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 59, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1683 }, 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.746996', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Image2Height' => 461, 'CityID' => 162, 'ID' => 885, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'SeatsAmount' => 397, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38' }, 'ImageHeight' => 461, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 885, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ], 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.946771', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1854, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'SeatsAmount' => 608, 'CityID' => 24, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 24, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1975, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'SeatsAmount' => 207 }, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ], 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'CityID' => 4, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'SeatsAmount' => 100, 'ID' => 461, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 445, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.8073574', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 71, 'SeatsAmount' => 249, 'Latitude' => '31.9618807', 'Shelter' => 0, 'CityID' => 4, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Image2Height' => 445 }, 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1700, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 33 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 68, 'Latitude' => '31.964426', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 362, 'CityID' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Height' => 598, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 4, 'ID' => 1702, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'CityID' => 4, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'SeatsAmount' => 500, 'ID' => 2086, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 8, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 25, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 248, 'Shelter' => 2, 'Latitude' => '31.887033', 'ID' => 1499 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.816659', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 25, 'ID' => 2024, 'Latitude' => '31.896544', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 24 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 25, 'ID' => 1698, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 470, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 582, 'SeatsAmount' => 625, 'Latitude' => '31.9300851', 'Shelter' => 0, 'CityID' => 26, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Image2Height' => 470, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.8663685', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582 } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.802498', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.08488', 'SeatsAmount' => 550, 'ID' => 186, 'CityID' => 27, 'Image2Height' => 536, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'ImageHeight' => 536, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1695, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ], 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1692, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 28, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'CityID' => 29, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 180, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1691, 'CityID' => 29, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1689, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 29, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה' }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 697, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Latitude' => '31.99984', 'Shelter' => 0, 'ID' => 491, 'CityID' => 71, 'Image2Height' => 697, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.945533', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Image2Height' => 405, 'CityID' => 1, 'ID' => 264, 'SeatsAmount' => 364, 'Latitude' => '32.1269413', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.803364', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 471, 'Latitude' => '32.11062', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1161, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Image2Height' => 888, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'ImageHeight' => 888, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.79187', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'Latitude' => '32.074643', 'Shelter' => 0, 'ID' => 51, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 495, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'RowsAmount' => 13, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 1, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'ImageHeight' => 495, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1608, 'SeatsAmount' => 49, 'Latitude' => '32.069364', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות בית הבאר - תל אביב', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1948, 'Latitude' => '32.054537', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 670, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Latitude' => '32.090399', 'Shelter' => 0, 'ID' => 5, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.79083', 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 670 } }, { 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1706, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' } } }, { 'ID' => 1707, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1707, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.808187', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 370, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.099004', 'SeatsAmount' => 941, 'ID' => 227, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 1, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 370, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 4, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227 }, { 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 2146, 'Latitude' => '32.098361', 'Shelter' => 0, 'ID' => 2072, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב', 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1705, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 7, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'SeatsAmount' => 7637, 'ID' => 2038, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ID' => 579, 'Latitude' => '32.0550516', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1704, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1742, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.788069', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1464, 'Latitude' => '32.069532', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 5, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо' }, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1464, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1711, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 26 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1721, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 36 }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'SeatsAmount' => 350, 'ID' => 1920, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' } }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ID' => 771 }, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 1803, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.795569', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'ID' => 394, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'SeatsAmount' => 550, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.792629', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'ID' => 1217, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'ID' => 920, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920 }, { 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.068313', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 354 }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 547, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז דוהל', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.786784', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 241, 'SeatsAmount' => 620, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Image2Height' => 547 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.762777', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Image2Height' => 566, 'CityID' => 1, 'ID' => 272, 'SeatsAmount' => 394, 'Latitude' => '32.051234', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.780477', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 539, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 314, 'Latitude' => '32.082174', 'Shelter' => 0, 'ID' => 205, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71' }, 'ImageHeight' => 539, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 1, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1513, 'SeatsAmount' => 58, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.78805', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, { 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.811616', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 2042, 'SeatsAmount' => 1322, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.044979', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ID' => 2034, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Аудиториум' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Студия' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2088, 'SeatsAmount' => 50, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.773399', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'ID' => 2088 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1710, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1924, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' } }, 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 85, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'ID' => 1192, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 43, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'ID' => 1734, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1610, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1929, 'Latitude' => '32.056123', 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 65, 'Latitude' => '32.055423', 'Shelter' => 0, 'ID' => 2069, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 414, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '32.102715', 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע' } }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Shelter' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.064179', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'ID' => 2040, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 2040, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.787011', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'ID' => 1766, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'ImageHeight' => 671, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 671, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.052992', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'ID' => 535, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.750356', 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'SeatsAmount' => 70, 'ID' => 2078, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 100, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'ID' => 389, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 389, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1719, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 13 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.917738', 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 102, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Image2Height' => 446, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 451, 'Latitude' => '32.249829', 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ], 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הפרינג' באר שבע

  אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית פרטי

  רח' חשוון 2, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה

  רח' רמבם 26, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

  שד' ירושלים 216-218, פארק פרס, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

  רח' גאולה 12, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם