גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Active' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Parking' => 2,
                           'CityID' => 31,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '31.308029'
                          },
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 3,
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'Kasher' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.026158', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 9, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 822, 'ID' => 243, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.856755', 'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 822 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 243, 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה' } ], 'Name' => 'אור יהודה', 'ID' => 9 }, { 'Name' => 'אור עקיבא', 'ID' => 44, 'Halls' => [ { 'ID' => 1688, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1688, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 44, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'Parking' => 2, 'CityID' => 193, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.989788', 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1272, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 580, 'ImageHeight' => 677, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 677, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Longitude' => '34.953724', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '29.555173', 'CityID' => 32, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'ID' => 168, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Longitude' => '35.1933261', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Height' => 403, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 192, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28' }, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.1037715', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'CityID' => 63 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 63, 'Latitude' => '32.103921', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2027, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.792616', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'ID' => 136, 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'Image2Height' => 530, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.636347', 'Image2Height' => 775, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 876, 'ImageHeight' => 775, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.79299', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 931 } }, { 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.637185', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 133, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.791868', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 15, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Longitude' => '34.649463', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Shelter' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'ID' => 438, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.77819', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'SeatsAmount' => 399, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2005, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 10 } } ], 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Height' => 839, 'Longitude' => '34.562052', 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'ID' => 92, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.664702', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'SeatsAmount' => 847, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1666, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1665, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Longitude' => '34.564957', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'DoorsAmount' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.2498588', 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 183, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7986504', 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 84, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84 }, { 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'ID' => 1506, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1506, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.788168', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.238005', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 34, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Guide' => '', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева' } } }, { 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 85, 'ImageHeight' => 520, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Longitude' => '34.78716', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 520, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 408, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.238539', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 34, 'DoorsAmount' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1668, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 34, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1747, 'ImageWidth' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.748436', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 64, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 537, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1880, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.993385', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 64, 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Image2Height' => 622, 'RowsAmount' => 18, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'ID' => 53, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 11, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.0206112', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.74779', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1932, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32', 'Guide' => '', 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 11, 'Latitude' => '32.006565', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ID' => 1932 } ], 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים' }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 12, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гиватаим', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1659, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 15 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 604, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'ID' => 604, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.707179', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 452, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Address' => 'רח' הרצל 40' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.785753', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 124, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 124, 'Name' => 'גן יבנה' }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1669, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 13, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 25 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 850, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'ID' => 263, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'CityID' => 78, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.157589' } }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2044, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 78, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 5, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1670, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 280, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.166208', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 845, 'ID' => 563, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.842952', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 845 }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'Latitude' => '32.163649', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.797003', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1484, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0 } } ], 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 42, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1671, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.4398601', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 43, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 142, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'ID' => 143, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.914142', 'Image2Height' => 606, 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.439355', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 43, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Parking' => 2, 'CityID' => 43, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.44146', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2006, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 15, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1727, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727 }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 702, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Longitude' => '34.791006', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 59, 'ImageHeight' => 702, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 570, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 15, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.00688' }, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 15, 'Latitude' => '32.002645', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 500, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.794325', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1941, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1728, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 15, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Longitude' => '35.038082', 'Shelter' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1258, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.792598', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 1000, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1258, 'Name' => 'Malina night club חיפה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.790971', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.010532', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Image2Height' => 867, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 215, 'ImageHeight' => 867 }, 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 163, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 935, 'Longitude' => '35.066528', 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 505, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 290, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.817595', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2047, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Longitude' => '34.999861', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2' }, 'Latitude' => '32.817134', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 7 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 2105, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.791338', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 6, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 732, 'ID' => 99, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'Image2Height' => 732 } }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.8203168', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 497, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Longitude' => '34.9728262', 'Image2Height' => 615, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 209, 'ImageHeight' => 615, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 1222, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.803197', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 8, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 106, 'ImageHeight' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.985592', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 528 }, 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.803414', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 473, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 687, 'Longitude' => '34.985138', 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 102, 'ImageHeight' => 687, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 11 }, { 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Active' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1724, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.9846462', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 500, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 237, 'ImageHeight' => 500, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '32.80327', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.803055', 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 302, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 577, 'ID' => 249, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 577, 'Longitude' => '34.985007', 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 249, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 772, 'RowsAmount' => 29, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.074321', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 162, 'ImageHeight' => 772, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1725, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 96, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Image2Height' => 900, 'RowsAmount' => 27, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'ID' => 409 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ID' => 409 } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 496, 'RowsAmount' => 18, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.73481', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 658, 'ImageHeight' => 496, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 16, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.874438' }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658 } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Longitude' => '34.888107', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 308, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 17, 'Latitude' => '32.030568', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 386 } }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'CityID' => 17, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.029093', 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1165, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 143, 'Name' => 'יישוב עומר ', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.847621', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1395, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 143, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.263232', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 308, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'ID' => 1395 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1741, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.746866', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.825879', 'CityID' => 222, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741 } ], 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.652854', 'CityID' => 45, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 184, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.103548', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 16, 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.7878977', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' שז''ר 1', 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Шазар, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.203281', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 16, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.215613', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1328, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ID' => 1328 }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.753725', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 837, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Longitude' => '35.212556', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1674, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.76514', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1346, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.214617', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2014, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.780065', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 260, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1679, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.165294', 'CityID' => 18, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1767, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 18, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1648, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 18, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.17279', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1354, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 128, 'ImageHeight' => 629, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 629, 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.302903', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 780, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.914962', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 46, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 25 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'CityID' => 19, 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '31.943113', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Longitude' => '34.886925', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 791, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 791, 'ID' => 218, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 126, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1686, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686 } ], 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.6749051', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 47, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'ID' => 155, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Image2Height' => 690, 'Longitude' => '35.2365385', 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1660, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.014734', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'CityID' => 20, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1891, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.902651' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891 } ], 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20 }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.494997', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 41, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 618, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Longitude' => '35.51472', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 630, 'RowsAmount' => 16, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 630, 'ID' => 644, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 127, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.6466026', 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Longitude' => '34.913311', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2059, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 248, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.133343', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Guide' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 305, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.911249', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.13302', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 86, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 390, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1425, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.995384', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 384, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.122942', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 202 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ID' => 1425 } ], 'ID' => 202, 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Incline' => 1, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1455, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 206, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.981472' }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 502, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.976521', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.724542', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 108, 'Stairs' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 215, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.773793', 'CityID' => 73, 'DoorsAmount' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'ID' => 208, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 403, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.295927', 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1273, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 73, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 713, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 49, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '33.023184', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 490 }, 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'ID' => 2071, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '30.620138', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 36, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'Address' => 'רח' הר בוקר 6' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2071, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.800265', 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 36, 'Name' => 'מצפה רמון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 91, 'ImageHeight' => 712, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Image2Height' => 712, 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '33.01026', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 50, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 585, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 51, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 333, 'ImageHeight' => 442, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Longitude' => '35.313034', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 51, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 296, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Longitude' => '35.313014', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2050, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.313014', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.699456', 'CityID' => 51, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 177, 'ImageHeight' => 479, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Longitude' => '34.796215', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.930777', 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 21, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 748, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' } }, 'ShowsQty' => 28 }, { 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1469, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 21, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.92931' }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.586268', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1564, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 37, 'Latitude' => '31.41598', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 545, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564 } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.278535', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1345, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 119, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Longitude' => '34.853704', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.278005', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 22, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1687, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687 }, { 'ID' => 2068, 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.328474', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 31', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2068, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.858124', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה' }, { 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 639, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 53, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.928829', 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Parking' => 3 } } ] }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 643, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 54, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.613534', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 457, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ID' => 457 } ] }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 588, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.970051', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 55, 'DoorsAmount' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1121, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Longitude' => '34.8724555', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Incline' => 2, 'Distance' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.0855671', 'CityID' => 8, 'DoorsAmount' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 8, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1749 }, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ShowsQty' => 38, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1791, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 8, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791 }, { 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.087587', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 8, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 79, 'ImageHeight' => 714, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.888287', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Image2Height' => 714, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Longitude' => '34.880191', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2048, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Parking' => 2, 'CityID' => 8, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.096741' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ], 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Height' => 449, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.911003', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'ID' => 374, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 23, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 398, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ] }, { 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 664, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.867439', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 66, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 175, 'ImageHeight' => 542, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Longitude' => '34.801411', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 842, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 87, 'Latitude' => '32.452967', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 333, 'RowsAmount' => 28, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'ImageHeight' => 333 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'ID' => 1489, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1489, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.521416', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия', 'Address' => 'Хамадия, 10855' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.519666', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 208, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 208, 'Name' => 'קיבוץ חמדיה' }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Longitude' => '35.07404', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 203, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 72, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.742992', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 1016, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 19 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'CityID' => 118, 'Latitude' => '32.675299', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Longitude' => '35.223953', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 515, 'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים יפעת', 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 550, 'ImageHeight' => 515, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 645, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 739, 'ImageHeight' => 645, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 142, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.723787', 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0563564', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 69, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1092, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w' }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Longitude' => '34.865836', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2077, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 69, 'Latitude' => '32.036266', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'ID' => 2077 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1546, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 69, 'Latitude' => '32.054894', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 655, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 39, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ], 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39 }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.841732', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 849, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 403 } }, { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ID' => 1863, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 59, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1863, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Longitude' => '35.081031', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 59, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1683, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.946771', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1854, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 24, 'Latitude' => '32.09776', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 608 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 207, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.097891', 'CityID' => 24, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1975, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 461, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'DoorsAmount' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.9618807', 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 445, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8073574', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'ID' => 71, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1700, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 59, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 362, 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 4, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'ID' => 68, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 598, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1702, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 25, 'Latitude' => '31.887033', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1499, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2024, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 23, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Longitude' => '34.816659', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1698, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 25, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 582, 'ImageHeight' => 470, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 470, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Longitude' => '34.8663685', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.9300851', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 26, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26 }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2051, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 27, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.084349', 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום' }, 'SeatsAmount' => 80, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'ID' => 1479, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.100643', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1479, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 550, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 186, 'ImageHeight' => 536, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Longitude' => '34.802498', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1695, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 27, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ] }, { 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1692, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 28, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 180, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 29, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ID' => 491, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 71, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.99984', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 491, 'ImageHeight' => 697, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם' }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2032, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Longitude' => '34.760062', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.054515', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 50, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2032, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Longitude' => '34.803364', 'Image2Height' => 888, 'RowsAmount' => 29, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 471, 'ImageHeight' => 888, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1161, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 495, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Longitude' => '34.79187', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 51, 'ImageHeight' => 495, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 404, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 3, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.074643' } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.069364', 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Parking' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Longitude' => '34.788062', 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1608, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 5, 'ImageHeight' => 670, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 25, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Longitude' => '34.79083', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.090399', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.051536', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Longitude' => '34.757599', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1364, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ID' => 1364 }, { 'ID' => 1706, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 46, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1706, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 270, 'ImageHeight' => 651, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 651, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.0783845', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 270, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.046187', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.' }, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2063, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Longitude' => '34.749189', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ID' => 1707, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1707, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 370, 'ID' => 227, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Longitude' => '34.808187', 'Image2Height' => 370, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 4, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.099004', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 1, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2072, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072 }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 23, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 2590, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.098361' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1708, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1708, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב' }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1705, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 2038, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 7, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.061269', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' } }, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1704, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 } }, { 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'ID' => 1220, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 19 יפו - חצרות יפו, קומת חניון', 'Guide' => '', 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Тейва Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Ирушалаим, 19, Яффо-Хацарот Яффо, этаж стоянки', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 100, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0544378', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.75963', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות ירושלים 19, תל אביב יפו, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1220 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1711, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 38, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711 }, { 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 50, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1721, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1920, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.782006', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.075088', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.075088', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 771, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1797, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 598, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 598 }, { 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.074314', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1803, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076892', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 394, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Longitude' => '34.792629', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=' }, 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ID' => 277, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7749271', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 277, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1217, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7724113', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Latitude' => '32.0511196', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 23 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 920, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.062348', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.101798', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1548, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 354, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 26 }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 547, 'ID' => 241, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 547, 'Longitude' => '34.786784', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'DoorsAmount' => 5, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 620, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' } }, 'ShowsQty' => 11 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.052729', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Longitude' => '34.7610405', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 566, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 272, 'ImageHeight' => 566, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272 }, { 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1722, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'ID' => 1582, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.051248', 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Address' => 'רח' התקומה 1' }, 'SeatsAmount' => 100, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.75993', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1582, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'ID' => 2075, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2075, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.800819', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.041855', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки', 'Guide' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2042, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 35, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.045452', 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2034, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1710, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1924, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Longitude' => '34.756771', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 85, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.789245', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1192, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1734, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1610, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 124, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются' }, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2074, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Longitude' => '34.761619', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Longitude' => '34.760122', 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1929, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 438 }, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.055423', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2069, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Longitude' => '34.763567', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1717, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.041362', 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1862, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.807748', 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 414, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.102715', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1609, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'ID' => 2040, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2040, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'SeatsAmount' => 40, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.064179', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 } }, { 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1766, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.06423', 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 671, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 671, 'ID' => 535, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'ID' => 2078, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Longitude' => '34.770042', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.041362', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Longitude' => '34.7817983', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 389, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0749745', 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1719, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ] }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.249829', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 102, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 451, 'ImageHeight' => 446, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Height' => 446, 'Longitude' => '34.917738', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בנייני האומה ירושלים

  כל האירועים באולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו